1 Chronicles 24:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
475 [e]לְאֶלְיָשִׁיב֙
lə-’el-yā-šîḇ
To EliashibPrep-l | N-proper-ms
6249 [e]עַשְׁתֵּ֣י
‘aš-tê
oneNumber-csc
6240 [e]עָשָׂ֔ר
‘ā-śār,
and tenNumber-ms
3356 [e]לְיָקִ֖ים
lə-yā-qîm
to JakimPrep-l | N-proper-ms
8147 [e]שְׁנֵ֥ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
and tenNumber-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְאֶלְיָשִׁיב֙ עַשְׁתֵּ֣י עָשָׂ֔ר לְיָקִ֖ים שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃

דברי הימים א 24:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃

דברי הימים א 24:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃

דברי הימים א 24:12 Hebrew Bible
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the eleventh for Eliashib, the twelfth for Jakim,

King James Bible
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,

Holman Christian Standard Bible
the eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
Treasury of Scripture Knowledge

Eliashib

Nehemiah 12:10 And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib …

Links
1 Chronicles 24:121 Chronicles 24:12 NIV1 Chronicles 24:12 NLT1 Chronicles 24:12 ESV1 Chronicles 24:12 NASB1 Chronicles 24:12 KJV1 Chronicles 24:12 Bible Apps1 Chronicles 24:12 Biblia Paralela1 Chronicles 24:12 Chinese Bible1 Chronicles 24:12 French Bible1 Chronicles 24:12 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:11
Top of Page
Top of Page