1 Chronicles 24:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2647 [e]לְחֻפָּה֙
lə-ḥup-pāh
To HuppahPrep-l | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֣ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6240 [e]עָשָׂ֔ר
‘ā-śār,
and tenNumber-ms
3428 [e]לְיֶֽשֶׁבְאָ֖ב
lə-ye-šeḇ-’āḇ
to JeshebeabPrep-l | N-proper-ms
702 [e]אַרְבָּעָ֥ה
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
6240 [e]עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
and tenNumber-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְחֻפָּה֙ שְׁלֹשָׁ֣ה עָשָׂ֔ר לְיֶֽשֶׁבְאָ֖ב אַרְבָּעָ֥ה עָשָֽׂר׃

דברי הימים א 24:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃

דברי הימים א 24:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃

דברי הימים א 24:13 Hebrew Bible
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the thirteenth for Huppah, the fourteenth for Jeshebeab,

King James Bible
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,

Holman Christian Standard Bible
the thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 24:131 Chronicles 24:13 NIV1 Chronicles 24:13 NLT1 Chronicles 24:13 ESV1 Chronicles 24:13 NASB1 Chronicles 24:13 KJV1 Chronicles 24:13 Bible Apps1 Chronicles 24:13 Biblia Paralela1 Chronicles 24:13 Chinese Bible1 Chronicles 24:13 French Bible1 Chronicles 24:13 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:12
Top of Page
Top of Page