1 Chronicles 21:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 [e]בָּעֵ֣ת
bā-‘êṯ
At timePrep-b, Art | N-cs
1931 [e]הַהִ֔יא
ha-hî,
thatArt | Pro-3fs
7200 [e]בִּרְא֤וֹת
bir-’ō-wṯ
when sawPrep-b | V-Qal-Inf
1732 [e]דָּוִיד֙
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
3588 [e]כִּי־
kî-
thatConj
6030 [e]עָנָ֣הוּ
‘ā-nā-hū
had answered himV-Qal-Perf-3ms | 3ms
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
1637 [e]בְּגֹ֖רֶן
bə-ḡō-ren
on the threshing floorPrep-b | N-fsc
771 [e]אָרְנָ֣ן
’ā-rə-nān
of OrnanN-proper-ms
2983 [e]הַיְבוּסִ֑י
hay-ḇū-sî;
the JebusiteArt | N-proper-ms
2076 [e]וַיִּזְבַּ֖ח
way-yiz-baḥ
and he sacrificedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8033 [e]שָֽׁם׃
šām.
thereAdv

Hebrew Texts
דברי הימים א 21:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא בִּרְאֹ֤ות דָּוִיד֙ כִּי־עָנָ֣הוּ יְהוָ֔ה בְּגֹ֖רֶן אָרְנָ֣ן הַיְבוּסִ֑י וַיִּזְבַּ֖ח שָֽׁם׃

דברי הימים א 21:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא בראות דויד כי־ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם׃

דברי הימים א 21:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בעת ההיא בראות דויד כי־ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם׃

דברי הימים א 21:28 Hebrew Bible
בעת ההיא בראות דויד כי ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
At that time, when David saw that the LORD had answered him on the threshing floor of Ornan the Jebusite, he offered sacrifice there.

King James Bible
At that time when David saw that the LORD had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.

Holman Christian Standard Bible
At that time, David offered sacrifices there when he saw that the LORD answered him at the threshing floor of Ornan the Jebusite.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 21:281 Chronicles 21:28 NIV1 Chronicles 21:28 NLT1 Chronicles 21:28 ESV1 Chronicles 21:28 NASB1 Chronicles 21:28 KJV1 Chronicles 21:28 Bible Apps1 Chronicles 21:28 Biblia Paralela1 Chronicles 21:28 Chinese Bible1 Chronicles 21:28 French Bible1 Chronicles 21:28 German BibleBible Hub
1 Chronicles 21:27
Top of Page
Top of Page