1 Chronicles 15:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7645 [e]וּשְׁבַנְיָ֡הוּ
ū-šə-ḇan-yā-hū
And ShebaniahConj-w | N-proper-ms
3146 [e]וְיֽוֹשָׁפָ֡ט
wə-yō-wō-šā-p̄āṭ
and JoshaphatConj-w | N-proper-ms
5417 [e]וּנְתַנְאֵ֡ל
ū-nə-ṯan-’êl
and NethanelConj-w | N-proper-ms
6022 [e]וַעֲמָשַׂ֡י
wa-‘ă-mā-śay
and AmasaiConj-w | N-proper-ms
2148 [e]וּ֠זְכַרְיָהוּ
ū-zə-ḵar-yā-hū
and ZechariahConj-w | N-proper-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֤הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
461 [e]וֶֽאֱלִיעֶ֙זֶר֙
we-’ĕ-lî-‘e-zer
and EliezerConj-w | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּ֣הֲנִ֔ים
hak-kō-hă-nîm,
the priestsArt | N-mp
  [מחצצרים]
[ma-ḥă-ṣō-ṣə-rîm
-Verb - Hifil - Participle - masculine plural V-Hifil-Prtcpl-mp
 
ḵ]
 
2690 [e](מַחְצְרִים֙)
(maḥ-ṣə-rîm
were to blowV-Hifil-Prtcpl-mp
 
q)
 
2689 [e]בַּחֲצֹ֣צְר֔וֹת
ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ,
the trumpetsPrep-b, Art | N-fp
6440 [e]לִפְנֵ֖י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
727 [e]אֲר֣וֹן
’ă-rō-wn
the arkN-csc
430 [e]הָֽאֱלֹהִ֑ים
hā-’ĕ-lō-hîm;
of GodArt | N-mp
  וְעֹבֵ֤ד
wə-‘ō-ḇêḏ
And 
5654 [e]אֱדֹם֙
’ĕ-ḏōm
Obed-edomConj-w | N-proper-ms
3174 [e]וִֽיחִיָּ֔ה
wî-ḥî-yāh,
and JehiahConj-w | N-proper-ms
7778 [e]שֹׁעֲרִ֖ים
šō-‘ă-rîm
doorkeepersN-mp
727 [e]לָאָרֽוֹן׃
lā-’ā-rō-wn.
for the arkPrep-l, Art | N-cs

Hebrew Texts
דברי הימים א 15:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁבַנְיָ֡הוּ וְיֹֽושָׁפָ֡ט וּנְתַנְאֵ֡ל וַעֲמָשַׂ֡י וּ֠זְכַרְיָהוּ וּבְנָיָ֤הוּ וֶֽאֱלִיעֶ֙זֶר֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים [מַחֲצֹצְרִים כ] (מַחְצְרִים֙ ק) בַּחֲצֹ֣צְרֹ֔ות לִפְנֵ֖י אֲרֹ֣ון הָֽאֱלֹהִ֑ים וְעֹבֵ֤ד אֱדֹם֙ וִֽיחִיָּ֔ה שֹׁעֲרִ֖ים לָאָרֹֽון׃

דברי הימים א 15:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים [מחצצרים כ] (מחצרים ק) בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון׃

דברי הימים א 15:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים [מחצצרים כ] (מחצרים ק) בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון׃

דברי הימים א 15:24 Hebrew Bible
ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Shebaniah, Joshaphat, Nethanel, Amasai, Zechariah, Benaiah and Eliezer, the priests, blew the trumpets before the ark of God. Obed-edom and Jehiah also were gatekeepers for the ark.

King James Bible
And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark.

Holman Christian Standard Bible
The priests, Shebaniah, Joshaphat, Nethanel, Amasai, Zechariah, Benaiah, and Eliezer, were to blow trumpets before the ark of God. Obed-edom and Jehiah were also to be gatekeepers for the ark.
Treasury of Scripture Knowledge

the priest

1 Chronicles 16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before …

Numbers 10:8 And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets…

2 Chronicles 5:12,13 Also the Levites which were the singers, all of them of Asaph, of …

Psalm 81:13 Oh that my people had listened to me, and Israel had walked in my ways!

Joel 2:1,15 Blow you the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain: …

Obed-edom

1 Chronicles 15:18,23 And with them their brothers of the second degree, Zechariah, Ben, …

Links
1 Chronicles 15:241 Chronicles 15:24 NIV1 Chronicles 15:24 NLT1 Chronicles 15:24 ESV1 Chronicles 15:24 NASB1 Chronicles 15:24 KJV1 Chronicles 15:24 Bible Apps1 Chronicles 15:24 Biblia Paralela1 Chronicles 15:24 Chinese Bible1 Chronicles 15:24 French Bible1 Chronicles 15:24 German BibleBible Hub
1 Chronicles 15:23
Top of Page
Top of Page