1 Chronicles 1:31
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3195 [e]יְט֥וּר
yə-ṭūr
JeturN-proper-ms
5305 [e]נָפִ֖ישׁ
nā-p̄îš
NaphishN-proper-ms
6929 [e]וָקֵ֑דְמָה
wā-qê-ḏə-māh;
and KedemahConj-w | N-proper-ms
428 [e]אֵ֥לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
1992 [e]הֵ֖ם
hêm
werePro-3mp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
3458 [e]יִשְׁמָעֵֽאל׃
yiš-mā-‘êl.
of IshmaelN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 1:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְט֥וּר נָפִ֖ישׁ וָקֵ֑דְמָה אֵ֥לֶּה הֵ֖ם בְּנֵ֥י יִשְׁמָעֵֽאל׃ ס

דברי הימים א 1:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל׃ ס

דברי הימים א 1:31 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל׃ ס

דברי הימים א 1:31 Hebrew Bible
יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jetur, Naphish and Kedemah; these were the sons of Ishmael.

King James Bible
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

Holman Christian Standard Bible
Jetur, Naphish, and Kedemah. These were Ishmael's sons.
Treasury of Scripture Knowledge

Jetur.

Genesis 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:

Links
1 Chronicles 1:311 Chronicles 1:31 NIV1 Chronicles 1:31 NLT1 Chronicles 1:31 ESV1 Chronicles 1:31 NASB1 Chronicles 1:31 KJV1 Chronicles 1:31 Bible Apps1 Chronicles 1:31 Biblia Paralela1 Chronicles 1:31 Chinese Bible1 Chronicles 1:31 French Bible1 Chronicles 1:31 German BibleBible Hub
1 Chronicles 1:30
Top of Page
Top of Page