Psalmi 85
Romanian: Cornilescu
1(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.) Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, Doamne! Ai adus înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov;

2ai iertat nelegiuirea poporului Tău,

3i-ai acoperit toate păcatele; -(Oprire). Ţi-ai abătut toată aprinderea, şi Te-ai întors din iuţimea mîniei Tale.

4Întoarce-ne iarăş, Dumnezeul mîntuirii noastre! Încetează-Ţi mînia împotriva nostră!

5În veci Te vei mînia pe noi? În veci îţi vei lungi mînia?

6Nu ne vei înviora iarăş, pentruca să se bucure poporul Tău în Tine?

7Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta, şi dă-ne mîntuirea Ta!

8Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui, numai, ei să nu cadă iarăş în nebunie.

9Da, mîntuirea Lui este aproape de ceice se tem de El, pentruca în ţara noastră să locuiască slava.

10Bunătatea şi credincioşia se întîlnesc, dreptatea şi pacea se sărută.

11Credincioşia răsare din pămînt, şi dreptatea priveşte dela înălţimea cerurilor.

12Domnul ne va da şi fericirea, şi pămîntul nostru îşi va da roadele.

13Dreptatea va merge şi înaintea Lui, şi -L va şi urma, călcînd pe urmele paşilor Lui!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 84
Top of Page
Top of Page