Psalmi 111
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.

2Mari sînt lucrările Domnului, cercetate de toţi ceice le iubesc.

3Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.

4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.

5El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legămîntul Lui.

6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le -a dat moştenirea neamurilor.

7Lucrările mînilor Lui sînt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sînt adevărate,

8întărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

9A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legămîntul Său în veci; Numele Lui este sfînt şi înfricoşat.

10Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 110
Top of Page
Top of Page