תהילים 98

<< תהילים 98 >>
Psalm 98 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור שירו ליהוה ׀ שיר חדש כי־נפלאות עשה הושיעה־לו ימינו וזרוע קדשו׃

2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃

3 זכר חסדו ׀ ואמונתו לבית ישראל ראו כל־אפסי־ארץ את ישועת אלהינו׃

4 הריעו ליהוה כל־הארץ פצחו ורננו וזמרו׃

5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃

6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני ׀ המלך יהוה׃

7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃

8 נהרות ימחאו־כף יחד הרים ירננו׃

9 לפני־יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים במישרים׃


<< Psalm 98 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible