תהילים 99

<< תהילים 99 >>
Psalm 99 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃

2 יהוה בציון גדול ורם הוא על־כל־העמים׃

3 יודו מך גדול ונורא קדוש הוא׃

4 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב ׀ אתה עשית׃

5 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃

6 משה ואהרן ׀ בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל־יהוה והוא יענם׃

7 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן־למו׃

8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על־עלילותם׃

9 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי־קדוש יהוה אלהינו׃


<< Psalm 99 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible