תהילים 96

<< תהילים 96 >>
Psalm 96 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל־הארץ׃

2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום־ליום ישועתו׃

3 ספרו בגוים כבודו בכל־העמים נפלאותיו׃

4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על־כל־אלהים׃

5 כי ׀ כל־אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃

6 הוד־והדר לפניו עז ותפארת במקדשו׃

7 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃

8 הבו ליהוה כבוד שמו שאו־מנחה ובאו לחצרותיו׃

9 השתחוו ליהוה בהדרת־קדש חילו מפניו כל־הארץ׃

10 אמרו בגוים ׀ יהוה מלך אף־תכון תבל בל־תמוט ידין עמים במישרים׃

11 ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃

12 יעלז די וכל־אשר־בו אז ירננו כל־עצי־יער׃

13 לפני יהוה ׀ כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים באמונתו׃


<< Psalm 96 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible