תהילים 95

<< תהילים 95 >>
Psalm 95 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃

2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על־כל־אלהים׃

4 אשר בידו מחקרי־ארץ ותועפות הרים לו׃

5 אשר־לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃

6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני־יהוה עשנו׃

7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם־בקלו תשמעו׃

8 אל־תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם־ראו פעלי׃

10 ארבעים שנה ׀ אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא־ידעו דרכי׃

11 אשר־נשבעתי באפי אם־יבאון אל־מנוחתי׃


<< Psalm 95 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible