תהילים 94

<< תהילים 94 >>
Psalm 94 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אל־נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃

2 הנשא שפט הארץ השב גמול על־גאים׃

3 עד־מתי רשעים ׀ יהוה עד־מתי רשעים יעלזו׃

4 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל־פעלי און׃

5 עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו׃

6 אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו׃

7 ויאמרו לא יראה־יה ולא־יבין אלהי יעקב׃

8 בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃

9 הנטע אזן הלא ישמע אם־יצר עין הלא יביט׃

10 היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת׃

11 יהוה ידע מחשבות אדם כי־המה הבל׃

12 אשרי ׀ הגבר אשר־תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃

13 להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת׃

14 כי ׀ לא־יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃

15 כי־עד־צדק ישוב משפט ואחריו כל־ישרי־לב׃

16 מי־יקום לי עם־מרעים מי־יתיצב לי עם־פעלי און׃

17 לולי יהוה עזרתה לי כמעט ׀ שכנה דומה נפשי׃

18 אם־אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃

19 ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

20 היחברך כסא הוות יצר עמל עלי־חק׃

21 יגודו על־נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃

22 ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי׃

23 וישב עליהם ׀ את־אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃


<< Psalm 94 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible