תהילים 91

<< תהילים 91 >>
Psalm 91 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ישב בסתר עליון בצל די יתלונן׃

2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח־בו׃

3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4 באברתו ׀ יסך לך ותחת־כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

5 לא־תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

6 מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃

7 יפל מצדך ׀ אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

8 רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃

9 כי־אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃

10 לא־תאנה אליך רעה ונגע לא־יקרב באהלך׃

11 כי מלאכיו יצוה־לך לשמרך בכל־דרכיך׃

12 על־כפים ישאונך פן־תגף באבן רגלך׃

13 על־שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃

14 כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי־ידע שמי׃

15 יקראני ׀ ואענהו עמו־אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃

16 ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי׃


<< Psalm 91 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible