תהילים 92

<< תהילים 92 >>
Psalm 92 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור שיר ליום השבת׃ טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

2 להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

3 ע‍לי־עשור ועלי־נבל עלי הגיון בכנור׃

4 כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן׃

5 מה־גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃

6 איש־בער לא ידע וכסיל לא־יבין את־זאת׃

7 בפרח רשעים ׀ כמו עשב ויציצו כל־פעלי און להשמדם עדי־עד׃

8 ואתה מרום לעלם יהוה׃

9 כי הנה איביך ׀ יהוה כי־הנה איביך יאבדו יתפרדו כל־פעלי און׃

10 ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן׃

11 ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃

12 צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃

13 תולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃

14 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃

15 להגיד כי־ישר יהוה צורי ולא־ [עלתה כ] (עולתה ק) בו׃


<< Psalm 92 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible