תהילים 90

<< תהילים 90 >>
Psalm 90 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תפלה למשה איש־האלהים א‍דני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃

2 בטרם ׀ הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד־עולם אתה אל׃

3 תשב אנוש עד־דכא ותאמר שובו בני־אדם׃

4 כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃

5 זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃

6 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃

7 כי־כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃

8 [שת כ] (שתה ק) עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃

9 כי כל־ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו־הגה׃

10 ימי־שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת ׀ שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי־גז חיש ונעפה׃

11 מי־יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃

12 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

13 שובה יהוה עד־מתי והנחם על־עבדיך׃

14 שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל־ימינו׃

15 מחנו כימות עניתנו נות ראינו רעה׃

16 יראה אל־עבדיך פעלך והדרך על־בניהם׃

17 ויהי ׀ נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃


<< Psalm 90 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible