תהילים 79

<< תהילים 79 >>
Psalm 79 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לאסף א‍להים באו גוים ׀ בנחלתך טמאו את־היכל קדשך שמו את־ירושלם לעיים׃

2 נתנו את־נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו־ארץ׃

3 שפכו דמם ׀ כמים סביבות ירושלם ואין קובר׃

4 היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

5 עד־מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו־אש קנאתך׃

6 שפך חמתך אל־הגוים אשר לא־ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו׃

7 כי אכל את־יעקב ואת־נוהו השמו׃

8 אל־תזכר־לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד׃

9 עזרנו ׀ אלהי ישענו על־דבר כבוד־שמך והצילנו וכפר על־חטאתינו למען שמך׃

10 למה ׀ יאמרו הגוים איה א‍להיהם יודע [בגיים כ] (בגוים ק) לעינינו נקמת דם־עבדיך השפוך׃

11 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃

12 והשב לשכנינו בעתים אל־חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני׃

13 ואנחנו עמך ׀ וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃


<< Psalm 79 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible