תהילים 77

<< תהילים 77 >>
Psalm 77 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־ [ידיתון כ] (ידותון ק) לאסף מזמור׃ קולי אל־אלהים ואצעקה קולי אל־אלהים והאזין אלי׃

2 ביום צרתי אדני דרשתי ידי ׀ לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃

3 אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ׀ ותתעטף רוחי סלה׃

4 אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃

5 חשבתי ימים מקדם נות עולמים׃

6 אזכרה נגינתי בלילה עם־לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃

7 הלעולמים יזנח ׀ אדני ולא־יסיף לרצות עוד׃

8 האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃

9 השכח חנות אל אם־קפץ באף רחמיו סלה׃

10 ואמר חלותי היא נות ימין עליון׃

11 [אזכיר כ] (אזכור ק) מעללי־יה כי־אזכרה מקדם פלאך׃

12 והגיתי בכל־פעלך ובעלילותיך אשיחה׃

13 אלהים בקדש דרכך מי־אל גדול כאלהים׃

14 אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃

15 גאלת בזרוע עמך בני־יעקב ויוסף סלה׃

16 ראוך מים ׀ א‍להים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃

17 זרמו מים ׀ עבות קול נתנו שחקים אף־חצציך יתהלכו׃

18 קול רעמך ׀ בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃

19 בים דרכך [ושביליך כ] (ושבילך ק) במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃

20 נחית כצאן עמך ביד־משה ואהרן׃


<< Psalm 77 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible