תהילים 76

<< תהילים 76 >>
Psalm 76 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר׃ נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃

2 ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃

3 מה שבר רשפי־קשת מגן וחרב ומלחמה סלה׃

4 נאור אתה אדיר מהררי־טרף׃

5 אשתוללו ׀ אבירי לב נמו שנתם ולא־מצאו כל־אנשי־חיל ידיהם׃

6 מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃

7 אתה ׀ נורא אתה ומי־יעמד לפניך מאז אפך׃

8 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃

9 בקום־למשפט אלהים להושיע כל־ענוי־ארץ סלה׃

10 כי־חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃

11 נדרו ושלמו ליהוה א‍להיכם כל־סביביו יובילו י למורא׃

12 יבצר רוח נגידים נורא למלכי־ארץ׃


<< Psalm 76 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible