תהילים 75

<< תהילים 75 >>
Psalm 75 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח אל־תשחת מזמור לאסף שיר׃ הודינו לך ׀ א‍להים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

2 כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃

3 נמגים ארץ וכל־ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃

4 אמרתי להוללים אל־תהלו ולרשעים אל־תרימו קרן׃

5 אל־תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃

6 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃

7 כי־אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃

8 כי כוס ביד־יהוה ויין חמר ׀ מלא מסך ויגר מזה אךש־מריה ימצו ישתו כל רשעי־ארץ׃

9 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃

10 וכל־קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃


<< Psalm 75 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible