תהילים 74

<< תהילים 74 >>
Psalm 74 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך׃

2 זכר עדתך ׀ קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר־ציון זה ׀ שכנת בו׃

3 הרימה פעמיך למשאות נצח כל־הרע אויב בקדש׃

4 שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃

5 יודע כמביא למעלה בסבך־עץ קרדמות׃

6 [ועת כ] (ועתה ק) פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון׃

7 שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן־שמך׃

8 אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל־מועדי־אל בארץ׃

9 אותתינו לא ראינו אין־עוד נביא ולא־אתנו ידע עד־מה׃

10 עד־מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח׃

11 למה תשיב ידך וימינך מקרב [חוקך כ] (חיקך ק) כלה׃

12 ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ׃

13 אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על־המים׃

14 אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים׃

15 אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃

16 לך יום אף־לך לילה אתה הכינות מאור ושמש׃

17 אתה הצבת כל־גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם ׃

18 זכר־זאת אויב חרף ׀ יהוה ועם נבל נאצו שמך׃

19 אל־תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל־תשכח לנצח׃

20 הבט לברית כי מלאו מחשכי־ארץ נאות חמס׃

21 אל־ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך׃

22 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני־נבל כל־היום׃

23 אל־תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃


<< Psalm 74 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible