תהילים 65

<< תהילים 65 >>
Psalm 65 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד שיר׃ לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם־נדר׃

2 שמע תפלה עדיך כל־בשר יבאו׃

3 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃

4 אשרי ׀ תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך׃

5 נוראות ׀ בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל־קצוי־ארץ וים רחקים׃

6 מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃

7 משביח ׀ שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃

8 וייראו ׀ ישבי קצות מאותתיך מוצאי־בקר וערב תרנין׃

9 פקדת הארץ ׀ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי־כן תכינה׃

10 תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃

11 עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃

12 ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃

13 לבשו כרים ׀ הצאן ועמקים יעטפו־בר יתרועעו אף־ישירו׃


<< Psalm 65 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible