תהילים 64

<< תהילים 64 >>
Psalm 64 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ שמע־אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃

2 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃

3 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃

4 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

5 יחזקו־למו ׀ דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה־למו׃

6 יחפשו־עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

7 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃

8 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל־ראה בם׃

9 וייראו כל־אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

10 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל־ישרי־לב׃


<< Psalm 64 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible