תהילים 66

<< תהילים 66 >>
Psalm 66 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל־הארץ׃

2 זמרו כבוד־שמו שימו כבוד תהלתו׃

3 אמרו לאלהים מה־נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃

4 כל־הארץ ׀ ישתחוו לך ויזמרו־לך יזמרו שמך סלה׃

5 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על־בני אדם׃

6 הפך ים ׀ ליבשה בנהר יעברו ברגל ם נשמחה־בו׃

7 משל בגבורתו ׀ עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים ׀ אל־ [ירימו כ] (ירומו ק) למו סלה׃

8 ברכו עמים ׀ אלהינו והשמיעו קול תהלתו׃

9 השם נפשנו בחיים ולא־נתן למוט רגלנו׃

10 כי־בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף־כסף׃

11 הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃

12 הרכבת אנוש לראשנו באנו־באש ובמים ותוציאנו לרויה׃

13 אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃

14 אשר־פצו שפתי ודבר־פי בצר־לי׃

15 עלות מחים אעלה־לך עם־קטרת אילים אעשה בקר עם־עתודים סלה׃

16 לכו־שמעו ואספרה כל־יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃

17 אליו פי־קראתי ורומם תחת לשוני׃

18 און אם־ראיתי בלבי לא ישמע ׀ אדני׃

19 אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃

20 ברוך אלהים אשר לא־הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃


<< Psalm 66 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible