תהילים 6

<< תהילים 6 >>
Psalm 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח בנגינות על־השמינית מזמור לדוד׃ יהוה אל־באפך תוכיחני ואל־בחמתך תיסרני׃

2 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃

3 ונפשי נבהלה מאד [ואת כ] (ואתה ק) יהוה עד־מתי׃

4 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃

5 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה־לך׃

6 יגעתי ׀ באנחתי אשחה בכל־לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃

7 עששה מכעס עיני עתקה בכל־צוררי׃

8 סורו ממני כל־פעלי און כי־שמע יהוה קול בכיי׃

9 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃

10 יבשו ׀ ויבהלו מאד כל־איבי ישבו יבשו רגע׃


<< Psalm 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible