תהילים 7

<< תהילים 7 >>
Psalm 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שגיון לדוד אשר־שר ליהוה על־דברי־כוש בן־ימיני׃ יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל־רדפי והצילני׃

2 פן־יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃

3 יהוה אלהי אם־עשיתי זאת אם־יש־עול בכפי׃

4 אם־גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃

5 ירדף אויב ׀ נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי ׀ לעפר ישכן סלה׃

6 קומה יהוה ׀ באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃

7 ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה׃

8 יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃

9 יגמר־נא רע ׀ רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃

10 מגני על־אלהים מושיע ישרי־לב׃

11 אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל־יום׃

12 אם־לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה׃

13 ולו הכין כלי־מות חציו לדלקים יפעל׃

14 הנה יחבל־און והרה עמל וילד שקר׃

15 בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃

16 ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃

17 אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם־יהוה עליון׃


<< Psalm 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible