תהילים 5

<< תהילים 5 >>
Psalm 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח אל־הנחילות מזמור לדוד׃ אמרי האזינה ׀ יהוה בינה הגיגי׃

2 הקשיבה ׀ לקול שועי מלכי ואלהי כי־אליך אתפלל׃

3 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך־לך ואצפה׃

4 כי ׀ לא אל־חפץ רשע ׀ אתה לא יגרך רע׃

5 לא־יתיצבו הוללים לנגד עיניך נאת כל־פעלי און׃

6 תאבד דברי כזב איש־דמים ומרמה יתעב ׀ יהוה׃

7 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל־היכל־קדשך ביראתך׃

8 יהוה ׀ נחני בצדקתך למען שוררי [הושר כ] (הישר ק) לפני דרכך׃

9 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר־פתוח גרונם לשונם יחליקון׃

10 האשימם ׀ א‍להים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי־מרו בך׃

11 וישמחו כל־חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

12 כי־אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃


<< Psalm 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible