תהילים 57

<< תהילים 57 >>
Psalm 57 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם בברחו מפניש־אול במערה׃ חנני אלהים ׀ חנני כי בך חסיה נפשי ובצל־כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃

2 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃

3 ישלח משמים ׀ ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

4 נפשי ׀ בתוך לבאם אשכבה להטים בני־אדם ניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

5 רומה על־השמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃

6 רשת ׀ הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃

7 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

8 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

9 אודך בעמים ׀ אדני אזמרך בל־אמים׃

10 כי־גדל עד־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃

11 רומה על־שמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃


<< Psalm 57 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible