תהילים 58

<< תהילים 58 >>
Psalm 58 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם׃ האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃

2 אף־בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃

3 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃

4 חמת־למו כדמות חמת־נחש כמו־פתן חרש יאטם אזנו׃

5 אשר לא־ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃

6 א‍להים הרס־שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ ׀ יהוה׃

7 ימאסו כמו־מים יתהלכו־למו ידרך [חצו כ] (חציו ק) כמו יתמללו׃

8 כמו בלול תמס יהלך נפל אשת בל־חזו שמש׃

9 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו־חי כמו־חרון ישערנו׃

10 ישמח צדיק כי־חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃

11 ויאמר אדם אך־פרי לצדיק אך יש־אלהים שפטים בארץ׃


<< Psalm 58 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible