תהילים 56

<< תהילים 56 >>
Psalm 56 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח ׀ על־יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת׃ חנני אלהים כי־שאפני אנוש כל־היום לחם ילחצני׃

2 שאפו וררי כל־היום כי־רבים לחמים לי מרום׃

3 יום אירא אני אליך אבטח׃

4 באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה בשר לי׃

5 כל־היום דברי יעצבו עלי כל־מחשבתם לרע׃

6 יגורו ׀ [יצפינו כ] (יצפונו ק) המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃

7 על־און פלט־למו באף עמים ׀ הורד אלהים׃

8 נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

9 אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה־ידעתי כי־אלהים לי׃

10 באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃

11 באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה אדם לי׃

12 עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃

13 כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃


<< Psalm 56 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible