תהילים 54

<< תהילים 54 >>
Psalm 54 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃ בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו׃ אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

2 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי־פי׃

3 כי זרים ׀ קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

4 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

5 [ישוב כ] (ישיב ק) הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

6 בנדבה אזבחה־לך אודה שמך יהוה כי־טוב׃

7 כי מכל־צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃


<< Psalm 54 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible