תהילים 53

<< תהילים 53 >>
Psalm 53 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־מחלת משכיל לדוד׃ אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה־טוב׃

2 א‍להים משמים השקיף על־בני אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃

3 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃

4 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃

5 שם ׀ פחדו־פחד לא־היה פחד כי־אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי־אלהים מאסם׃

6 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃


<< Psalm 53 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible