תהילים 52

<< תהילים 52 >>
Psalm 52 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח משכיל לדוד׃ בבוא ׀ דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל־בית אחימלך׃ מה־תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל־היום׃

2 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃

3 אהבת רע מטוב שקר ׀ מדבר צדק סלה׃

4 אהבת כל־דברי־בלע לשון מרמה׃

5 גם־אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃

6 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃

7 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃

8 ואני ׀ כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד־אלהים עולם ועד׃

9 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי־טוב נגד חסידיך׃


<< Psalm 52 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible