תהילים 51

<< תהילים 51 >>
Psalm 51 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ בבוא־אליו נתן הנביא כאשר־בא אל־בת־שבע׃ חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃

2 [הרבה כ] (הרב ק) כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

3 כי־פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃

4 לך לבדך ׀ חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

5 הן־בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃

6 הן־אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃

7 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃

8 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

9 הסתר פניך מחטאי וכל־עונתי מחה׃

10 לב טהור ברא־לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

11 אל־תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל־תקח ממני׃

12 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

13 אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו׃

14 הצילני מדמים ׀ א‍להים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃

15 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃

16 כי ׀ לא־תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃

17 זבחי אלהים רוח נשברה לב־נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃

18 היטיבה ברצונך את־ציון תבנה חומות ירושלם׃

19 אז תחפץ זבחי־צדק עולה וכליל אז יעלו על־מזבחך פרים׃


<< Psalm 51 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible