תהילים 49

<< תהילים 49 >>
Psalm 49 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח ׀ לבני־קרח מזמור׃ שמעו־זאת כל־העמים האזינו כל־ישבי חלד׃

2 גם־בני אדם גם־בני־איש יחד עשיר ואביון׃

3 פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃

4 אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי׃

5 למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃

6 הבטחים על־חילם וברב עשרם יתהללו׃

7 אח לא־פדה יפדה איש לא־יתן לאלהים כפרו׃

8 ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃

9 ויחי־עוד לנצח לא יראה השחת׃

10 כי יראה ׀ חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃

11 קרבם בתימו ׀ לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃

12 ואדם ביקר בל־ילין נמשל כבהמות נדמו׃

13 זה דרכם כסל למו ואחריהם ׀ בפיהם ירצו סלה׃

14 כצאן ׀ לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים ׀ לבקר [וצירם כ] (וצורם ק) לבלות שאול מזבל לו׃

15 אך־אלהים יפדה נפשי מיד־שאול כי יקחני סלה׃

16 אל־תירא כי־יעשר איש כי־ירבה כבוד ביתו׃

17 כי לא במותו יקח הכל לא־ירד אחריו כבודו׃

18 כי־נפשו בחייו יברך ויודך כי־תיטיב לך׃

19 תבוא עד־דור אבותיו עד־נצח לא יראו־אור׃

20 אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו׃


<< Psalm 49 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible