תהילים 48

<< תהילים 48 >>
Psalm 48 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר מזמור לבני־קרח׃ גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר־קדשו׃

2 יפה נוף משוש כל־הארץ הר־ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃

3 אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃

4 כי־הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃

5 המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃

6 רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃

7 ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃

8 כאשר שמענו ׀ כן ראינו בעיר־יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד־עולם סלה׃

9 דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃

10 כשמך אלהים כן תהלתך על־קצוי־ארץ צדק מלאה ימינך׃

11 ישמח ׀ הר־ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך׃

12 סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃

13 שיתו לבכם ׀ לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃

14 כי זה ׀ אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על־מות׃


<< Psalm 48 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible