תהילים 45

<< תהילים 45 >>
Psalm 45 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח עלש־שנים לבני־קרח משכיל שיר ידידת׃ רחש לבי ׀ דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט ׀ סופר מהיר׃

2 יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על־כן ברכך אלהים לעולם׃

3 חגור־חרבך על־ירך גבור הודך והדרך׃

4 והדרך ׀ צלח רכב על־דבר־אמת וענוה־צדק ותורך נוראות ימינך׃

5 חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃

6 כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃

7 אהבת צדק ותשנא רשע על־כן ׀ משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃

8 מר־ואהלות קציעות כל־בגדתיך מן־היכלי ן מני שמחוך׃

9 בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃

10 שמעי־בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃

11 ויתאו המלך יפיך כי־הוא אדניך והשתחוי־לו׃

12 ובת־צר ׀ במנחה פניך יחלו עשירי עם׃

13 כל־כבודה בת־מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה׃

14 לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃

15 תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃

16 תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל־הארץ׃

17 אזכירה מך בכל־דר ודר על־כן עמים יהודך לעלם ועד׃


<< Psalm 45 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible