תהילים 44

<< תהילים 44 >>
Psalm 44 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לבני־קרח משכיל׃ אלהים ׀ באזנינו שמענו אבותינו ספרו־לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם׃

2 אתה ׀ ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם׃

3 כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא־הושיעה למו כי־ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

4 אתה־הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃

5 בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו׃

6 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃

7 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות׃

8 באלהים הללנו כל־היום ושמך ׀ לעולם נודה סלה׃

9 אף־זנחת ותכלימנו ולא־תצא בצבאותינו׃

10 תשיבנו אחור מני־צר ומשנאינו שסו למו׃

11 תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃

12 תמכר־עמך בלא־הון ולא־רבית במחיריהם׃

13 תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

14 תשימנו משל בגוים מנוד־ראש בל־אמים׃

15 כל־היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני׃

16 מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם׃

17 כל־זאת באתנו ולא שכחנוך ולאש־קרנו בבריתך׃

18 לא־נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך׃

19 כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃

20 אםש־כחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר׃

21 הלא אלהים יחקר־זאת כי־הוא ידע תעלמות לב׃

22 כי־עליך הרגנו כל־היום נחשבנו כצאן טבחה׃

23 עורה ׀ למה תישן ׀ אדני הקיצה אל־תזנח לנצח׃

24 למה־פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו׃

25 כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃

26 קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃


<< Psalm 44 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible