תהילים 46

<< תהילים 46 >>
Psalm 46 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לבני־קרח על־עלמות שיר׃ אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

2 על־כן לא־נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

3 יהמו יחמרו מימיו ירעשו־הרים בגאותו סלה׃

4 נהר פלגיו ישמחו עיר־אלהים קדש משכני עליון׃

5 אלהים בקרבה בל־תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃

6 המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃

7 יהוה צבאות עמנו משגב־לנו אלהי יעקב סלה׃

8 לכו־חזו מפעלות יהוה אשר־שם שמות בארץ׃

9 משבית מלחמות עד־קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃

10 הרפו ודעו כי־אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃

11 יהוה צבאות עמנו משגב־לנו אלהי יעקב סלה׃


<< Psalm 46 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible