תהילים 42

<< תהילים 42 >>
Psalm 42 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח משכיל לבני־קרח׃ כאיל תערג על־אפיקי־מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃

2 צמאה נפשי ׀ לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

3 היתה־לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל־היום איה אלהיך׃

4 אלה אזכרה ׀ ואשפכה עלי ׀ נפשי כי אעבר ׀ בסך אדדם עד־בית אלהים בקול־רנה ותודה המון חוגג׃

5 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועות פניו׃

6 א‍להי עלי נפשי תשתוחח על־כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃

7 תהום־אל־תהום קורא לקול צנוריך כל־משבריך וגליך עלי עברו׃

8 יומם ׀ יצוה יהוה ׀ חסדו ובלילה [שירה כ] (שירו ק) עמי תפלה לאל חיי׃

9 אומרה ׀ לאל סלעי למה שכחתני למה־קדר אלך בלחץ אויב׃

10 ברצח ׀ בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל־היום איה אלהיך׃

11 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ומה־תהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃


<< Psalm 42 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible