תהילים 41

<< תהילים 41 >>
Psalm 41 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ אשרי משכיל אל־דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃

2 יהוה ׀ ישמרהו ויחיהו [יאשר כ] (ואשר ק) בארץ ואל־תתנהו בנפש איביו׃

3 יהוה יסעדנו על־ערש דוי כל־משכבו הפכת בחליו׃

4 א‍ני־אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי־חטאתי לך׃

5 אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו׃

6 ואם־בא לראות ׀ שוא ידבר לבו יקבץ־און לו יצא לחוץ ידבר׃

7 יחד עלי יתלחשו כל־שנאי עלי ׀ יחשבו רעה לי׃

8 דבר־בליעל יצוק בו ואשר כב לא־יוסיף לקום׃

9 גם־איש שלומי ׀ אשר־בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃

10 ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם׃

11 בזאת ידעתי כי־חפצת בי כי לא־יריע איבי עלי׃

12 ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃

13 ברוך יהוה ׀ אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ׀ ואמן׃


<< Psalm 41 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible