תהילים 40

<< תהילים 40 >>
Psalm 40 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לדוד מזמור׃ קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

2 ויעלני ׀ מבור שאון מטיט היון ויקם על־סלע רגלי כונן אשרי׃

3 ויתן בפי ׀ שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

4 אשרי הגבר אשר־שם יהוה מבטחו ולא־פנה אל־רהבים ושטי כזב׃

5 רבות עשית ׀ אתה ׀ יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ׀ ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃

6 זבח ומנחה ׀ לא־חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃

7 אז אמרתי הנה־באתי במגלת־ספר כתוב עלי׃

8 לעשות־רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃

9 בשרתי צדק ׀ בקהל רב הנה פתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃

10 צדקתך לא־כסיתי ׀ בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא־כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃

11 אתה יהוה לא־תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

12 כי אפפו־עלי ׀ רעות עד־אין מספר השיגוני עונתי ולא־יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃

13 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

14 יבשו ויחפרו ׀ יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

15 ישמו על־עקב בשתם האמרים לי האח ׀ האח׃

16 ישישו וישמחו ׀ בך כל־מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃

17 ואני ׀ עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל־תאחר׃


<< Psalm 40 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible