תהילים 32

<< תהילים 32 >>
Psalm 32 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד משכיל אשרי נשוי־פשע כסוי חטאה׃

2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה ׃

3 כי־החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל־היום׃

4 כי ׀ יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5 חטאתי אודיעך ועוני לא־כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6 על־זאת יתפלל כל־חסיד ׀ אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

7 אתה ׀ סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

8 אשכילך ׀ ואורך בדרך־זו תלך איעצה עליך עיני׃

9 אל־תהיו ׀ כסוס כפרד אין הבין במתג־ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃

10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל־ישרי־לב׃


<< Psalm 32 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible