תהילים 30

<< תהילים 30 >>
Psalm 30 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור שיר־חנכת הבית לדוד׃ ארוממך יהוה כי דליתני ולא־שמחת איבי לי׃

2 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

3 יהוה העלית מן־שאול נפשי חייתני [מיורדי־ כ] (מירדי־בור׃ ק)

4 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

5 כי רגע ׀ באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

6 ואני אמרתי בשלוי בל־אמוט לעולם׃

7 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃

8 אליך יהוה אקרא ואל־אדני אתחנן׃

9 מה־בצע בדמי ברדתי אל־שחת היודך עפר היגיד אמתך׃

10 שמע־יהוה וחנני יהוה ה‍יה־עזר לי׃

11 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

12 למען ׀ יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃


<< Psalm 30 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible