תהילים 29

<< תהילים 29 >>
Psalm 29 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃

2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת־קדש׃

3 קול יהוה על־המים אל־הכבוד הרעים יהוה על־מים רבים׃

4 קול־יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את־ארזי הלבנון׃

6 וירקידם כמו־עגל לבנון ושרין כמו בן־ראמים׃

7 קול־יהוה חצב להבות אש׃

8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃

9 קול יהוה ׀ יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃

10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃

11 יהוה עז לעמו יתן יהוה ׀ יברך את־עמו בשלום׃


<< Psalm 29 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible