תהילים 28

<< תהילים 28 >>
Psalm 28 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד אליך יהוה ׀ אקרא צורי אל־תחרש ממני פן־תחשה ממני ונמשלתי עם־יורדי בור׃

2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל־דביר קדשך׃

3 אל־תמשכני עם־רשעים ועם־פעלי און דברי לום עם־רעיהם ורעה בלבבם׃

4 תן־להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃

5 כי לא יבינו אל־פעלת יהוה ואל־מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃

6 ברוך יהוה כיש־מע קול תחנוני׃

7 יהוה ׀ עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

8 יהוה עז־למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃

9 הושיעה ׀ את־עמך וברך את־נחלתך ורעם ונשאם עד־העולם׃


<< Psalm 28 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible