תהילים 27

<< תהילים 27 >>
Psalm 27 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד ׀ יהוה ׀ אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז־חיי ממי אפחד׃

2 בקרב עלי ׀ מרעים לאכל את־בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

3 אם־תחנה עלי ׀ מחנה לא־יירא לבי אם־תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

4 אחת ׀ שאלתי מאת־יהוה אותה אבקש שבתי בבית־יהוה כל־ימי חיי לחזות בנעם־יהוה ולבקר בהיכלו׃

5 כי יצפנני ׀ בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

6 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃

7 שמע־יהוה קולי אקרא וחנני וענני׃

8 לך ׀ אמר לבי בקשו פני את־פניך יהוה אבקש׃

9 אל־תסתר פניך ׀ ממני אל־תט־באף עבדך עזרתי היית אל־תטשני ואל־תעזבני אלהי ישעי׃

10 כי־אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃

11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

12 אל־תתנני בנפש צרי כי קמו־בי עדיש־קר ויפח חמס׃

13 לולא האמנתי לראות בטוב־יהוה בארץ חיים׃

14 קוה אל־יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל־יהוה׃


<< Psalm 27 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible