תהילים 26

<< תהילים 26 >>
Psalm 26 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד ׀ שפטני יהוה כי־אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2 בחנני יהוה ונסני [צרופה כ] (צרפה ק) כליותי ולבי׃

3 כי־חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4 לא־ישבתי עם־מתי־שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5 נאתי קהל מרעים ועם־רשעים לא אשב׃

6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה׃

7 לשמע בקול תודה ולספר כל־נפלאותיך׃

8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9 אל־תאסף עם־חטאים נפשי ועם־אנשי דמים חיי׃

10 אשר־בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃


<< Psalm 26 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible