תהילים 25

<< תהילים 25 >>
Psalm 25 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד אליך יהוה נפשי אשא׃

2 א‍להי בך בטחתי אל־אבושה אל־יעלצו איבי לי׃

3 גם כל־קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃

4 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃

5 הדריכני באמתך ׀ ולמדני כי־אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל־היום׃

6 זכר־רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃

7 חטאות נעורי ׀ ופשעי אל־תזכר כחסדך זכר־לי־אתה למען טובך יהוה׃

8 טוב־וישר יהוה על־כן יורה חטאים בדרך׃

9 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

10 כל־ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃

11 למען־שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב־הוא׃

12 מי־זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃

13 נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃

14 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃

15 עיני תמיד אל־יהוה כי הוא־יוציא מרשת רגלי׃

16 פנה־אלי וחנני כי־יחיד ועני אני׃

17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃

18 ראה עניי ועמלי ושא לכל־חטאותי׃

19 ראה־אויבי כי־רבו ושנאת חמס שנאוני׃

20 שמרה נפשי והצילני אל־אבוש כי־חסיתי בך׃

21 תם־וישר יצרוני כי קויתיך׃

22 פדה אלהים את־ישראל מכל צרותיו ׃


<< Psalm 25 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible