תהילים 24

<< תהילים 24 >>
Psalm 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

2 כי־הוא על־ימים יסדה ועל־נהרות יכוננה׃

3 מי־יעלה בהר־יהוה ומי־יקום במקום קדשו׃

4 נקי כפים ובר־לבב אשר ׀ לא־נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

6 זה דור [דרשו כ] (דרשיו ק) מבקשי פניך יעקב סלה׃

7 שאו שערים ׀ ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃

8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃

9 שאו שערים ׀ ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃

10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃


<< Psalm 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible