תהילים 23

<< תהילים 23 >>
Psalm 23 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

2 בנאות דשא ירביצני על־מי מנחות ינהלני׃

3 נפשי ישובב ינחני במעגלי־צדק למען שמו׃

4 גם כי־אלך בגיא צלמות לא־אירא רע כי־אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

5 תערך לפני ׀ שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃

6 אך ׀ טוב וחסד ירדפוני כל־ימי חיי ושבתי בבית־יהוה לארך ימים׃


<< Psalm 23 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible